Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice
Class
Teacher
Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice 8.
0
7:00 - 7:40
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5
11:35 - 12:20
6
12:30 - 13:15
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
Mon
T8
Ma
Km
TF
Ch
Ča
T9
Ze
Ma
8-1.
T8
Čj
Ja
8-2N
T7
Nj
Ju
8-1.
T8
Nj
Ju
8-2
T6
Čj
Ja
TP
L: Pč
Km
TP
L: Pč
Km
Tue
T8
Čj
Ja
T8
Pr
T8
Ma
Km
8-1.
T8
Aj
Ko
8-2
T9
Aj
Ča
T8
Vo
Ja
TF
Fy
Be
Wed
T8
Ma
Km
TF
Ch
Ča
8-1.
TI
Aj
Ko
8-2
T8
Aj
Ča
T9
Km
T8
L: Vv
Ma
T8
S: Čj
Ja
T8
S: Čj
Ja
T8
L: Vv
Ma
Thu
T8
Čj
Ja
8-1.
TI
Nj
Ju
8-2
T8
Ma
Km
TF
Fy
Be
8-1.
T8
Ma
Km
8-2N
T6
Nj
Ju
T8
Pr
TT
Tv
Hf
TT
Tv
Hf
Fri
8-1.
T9
Aj
Ko
8-2
TF
Aj
Ča
T8
Ma
Km
T9
Ze
Ma
T8
Km
T8
Hv
Ča
T8
Vz
Ja
Powered by