Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice
Class
Teacher
Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice 9.
0
7:00 - 7:40
1
7:45 - 8:30
2
8:40 - 9:25
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5
11:35 - 12:20
6
12:30 - 13:15
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
Mon
T9
Ma
Km
T9
Čj
Ja
9-1.
T9
Aj
Ko
9-2
T6
Aj
Vl
TF
Fy
Be
T9
Km
d8+9
TD
L: Pč
Mu
T5
S: Hv
Ča
Chl
T8
L: Pč
Št
d8+9
TD
L: Pč
Mu
T5
S: Hv
Ča
Chl
T8
L: Pč
Št
Tue
T9
Čj
Ja
9-1.
T9
Ma
Km
9-2N
TI
Nj
Ju
9-1.
TI
Nj
Ju
9-2
T9
Ma
Km
T7
Ch
Št
9-1.
T9
Aj
Ko
9-2
T6
Aj
Vl
d8+9
TT
Tv
Be
Chl
TS
Tv
Št
d8+9
TT
Tv
Be
Chl
TS
Tv
Št
Wed
T9
Ze
Ma
T9
Ma
Km
9-1.
T9
Nj
Ju
9-2
T8
Čj
Ja
9-1.
TF
Čj
Ja
9-2N
T9
Nj
Ju
T9
Km
TI
In
Ča
Thu
T9
Ma
Km
T8
Čj
Ja
TF
Ch
Št
T9
Km
T9
Vo
Ja
TF
Fy
Be
Fri
T9
Ma
Km
9-1.
TI
Aj
Ko
9-2
T9
Aj
Vl
T8
Ze
Ma
TI
Km
T9
L: Vv
Ma
T9
S: Čj
Ja
T9
S: Čj
Ja
T9
L: Vv
Ma
Powered by